รีไซเคิลพลาสติก

บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ให้บริการสำหรับรีไซเคิลเม็ดพลาสติกตามสั่งสำหรับผู้ที่ต้องการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ และยังมีบริการเพิ่มคุณลักษณะทางกายภาพด้วยการผสมสารเติมแต่ง, สารเติมเต็ม  หรือ แม่สี เพิ่มเติม

เราเก็บรวบรวมวัสดุเพื่อนำไปรีไซเคิลและเคลียร์พื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อย

Visitors: 150,498