แยกส่วนเครื่องจักร

บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ให้บริการแยกส่วนเครื่องจักรที่ไม่ใช้แล้ว, เหล็ก , โลหะ, ตัวอย่างทดลอง ฯลฯ 

บริการขนส่งและแรงงานในการจัดการเศษวัสดุพร้อมรายงานผล

Visitors: 150,498