เก็บรวบรวมเศษวัสดุ

เรารับซื้อเศษวัสดุ เช่น พลาสติก, กระดาษ, เหล็ก, พาเลทไม้ ฯลฯ และเรารับรองว่าเศษวัสดุจะถูกรีไซเคิลอย่างถูกต้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 เศษวัสดุที่ทางเราไม่สามารถรีไซเคิลได้จะถูกส่งไปกำจัดโดยบริษัทรับกำจัดที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง 

Visitors: 150,502